Προσωπικό

Διευθυντής ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική / Ερευνητικού εργαστηρίου Λογιστικής

Αθανάσιος Μανδήλας

Τίτλοι Σπουδών:
 • Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα εξειδίκευσης, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Διδακτορικό (PhD) στη Λογιστική, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Παρούσα Θέση:
 • Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα Λογιστικής (ΔΕΟ25) του προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
 • Διευθυντής Μεταπτυχιακού «Λογιστική και Ελεγκτική» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.
 • Διδάσκων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ ΑΜΘ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  κλπ).
 • Adjunct Teaching staff, University of Luxemburg, Μ.Π.Σ “Μaster in Accounting and Audit (académique)”
Προηγούμενες θέσεις:
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ ΑΜΘ
 • Επίκουρος και Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ ΑΜΘ
 • Διευθυντικό στέλεχος και Προϊστάμενος Λογιστηρίου σε ανώνυμη εταιρεία
 • Διευθυντικό στέλεχος-District Financial Manager, σε πολυεθνική εταιρία
Ερευνητικό Έργο: 100 και πλέον δημοσιεύσεις σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και έντυπα/ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και περισσότερες από 200 αναφορές στο έργο του. Συγγραφέας ή συν-συγγραφέας των παρακάτω βιβλίων:
 • Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Δομή. Λειτουργία και ανάπτυξη. Εκδόσεις Δίσιγμα. ISBN: 978-960-99350-4-
 • Σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και ΕΓΛΣ. Εκδόσεις Δίσιγμα. ISBN: 976-960-9495-30-1 3
 • Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές. Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης, ISBN: 978-960-351-920-1
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Λογιστική Εκπαίδευση και Ηθική
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, βιώσιμη πληροφόρηση και φορολογία
 • Μόνιμη εγκατάσταση και αποφυγή φορολογίας
 • Λογιστική Εκπαίδευση, Λογιστικές αποτυχίες και αντιμετώπιση τους, Ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, Μετατόπιση κερδών και transfer pricing, ψηφιοποίηση της Ελεγκτικής και Λογιστικής
Μέλος επιστημονικής ομάδας περιοδικών και συνεδρίων.

Επίκουρος Καθηγητής

Δημήτριος Κουρτίδης

Ο Δρ. Δημήτριος Κουρτίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Έχει στην κατοχή του Διδακτορικό από το Glasgow Caledonian University και Μεταπτυχιακό στην Χρηματοοικονομική και Προπτυχιακό στη Λογιστική. Έχει εργασθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάσκει Χρηματοοικονομική Λογιστική σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της λίστας ABS.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
 • Kourtidis, D., Sevic, Z. and Chatzoglou, P. (2017) “The role of personality traits in investors trading behaviour: Empirical evidence from Greece”, International Journal of Social Economics, 44(11), pp. 1402-1420 (ABS 1)
 • Kourtidis, D., Sevic, Z. and Chatzoglou, P. (2016), “ Mood  and  Stock Returns. Evidence from Greece”, Journal of Economic Studies, 43(2), pp.1-17 (ABS 2)
 • Kourtidis, D., Sevic, Z. and Chatzoglou, P. (2015), “Overconfidence and Stock Returns”, International Journal of Behavioural Accounting and Finance, 5(1), pp. 57-81. (the most read content from this publication) https://www.inderscienceonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=ijbaf
 • Mandilas, A., Kourtidis, D. and Petasakis, J. (2014), “Accounting Curriculum and Market Needs”, Education and Training, 56(8/9) 776-794 (ABS 1)
 • Kourtidis, D., Sevic, Z. and Chatzoglou, P. (2011), “Investors’ trading activity, A behavioural perspective and empirical results”, Journal of socio-economics, 40(5), pp. 548-557 (ABS 2)
 • Kourtidis, D., Sevic, Z. and Chatzoglou, P. (2011), “Investors’ trading activity, Professional vs Individual Investors”, International Journal of Behavioural Accounting and Finance, 2(3,4), pp.346-366
 • Chatzoglou, P., Diamantidis, A., Vraimaki, E., Vranakis, S. and  Kourtidis, D. (2011), “Aligning  IT, Strategic Orientation and Organizational Structure”, Business Process ManagementJournal, 17(4), pp. 663-687 (ABS 2)

Επίκουρος Καθηγητής

Χρήστος Γκρος

Ο Χρήστος Γκρος είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού σε Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ και διδακτορικού σε επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδoς, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει επίσης μακρά εμπειρία ως διδάσκων σε προγράμματα βρετανικών ιδρυμάτων όπως μεταξύ άλλων Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Έχει εργαστεί επί πολλά έτη στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών σε οικονομικές διευθύνσεις εταιριών και ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στις επενδύσεις, την επιχειρηματική χρηματοοικονομική και την εταιρική διακυβέρνηση. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά χρηματοοικονομικής μεταξύ των οποίων το Review of Quantitative Finance and Accounting, το Journal of International Financial Markets, Institutions and Money και το International Review of Financial Analysis.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
 • Dasilas, A. and Grose, Ch. “Valuation effects of tax-free versus taxed cash distributions”, International Review of Financial Analysis, 63, 2019, pp. 307-321, (ABS 3).
 • Dasilas, A. and Grose, Ch. “The wealth effects of public-to-private LBOs: Evidence from Europe”, International Review of Financial Analysis, Volume 58, 2018, pp. 179-194 (ABS 3).
 • Dasilas, A., Grose, Ch. and M. Talias, “Investigating the Valuation Effects of Reverse Takeovers: Evidence from Europe”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 49, 2017, pp. 973-1004 (ABS 3).
 • Grose, Ch., Dasilas, A. and C. Alexakis, “Performance persistence in fixed interest funds: with an eye on the post-debt crisis period”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 33C, 2014, pp. 155-182 (ABS 3).
 • Alexakis, C., Dasilas, A. and Ch. Grose, “Asymmetric dynamic relations between stock prices and mutual fund units in Japan. An application of Hidden Cointegration Technique”, International Review of Financial Analysis, Volume 28, 2013, pp. 1-8 (ABS 3).
 • Dritsakis N., Grose Ch., and L. Kalyvas, “Performance Aspects of Greek Bond Mutual Funds”, International Review of Financial Analysis, Volume 15(2), 2006, pp. 189-202 (ABS 3).
 • 87 (ABS 2)

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Νικόλαος Καλαντζόπουλος

Ο Νικόλαος Καλαντζόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Είναι οικονομολόγος και ασκεί το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού από το 2004. Έχει στην κατοχή του Μεταπτυχιακό στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση από το University of Portsmouth της Μεγάλης Βρετανίας και Προπτυχιακό στις Οικονομικές Επιστήμες. Ως λογιστής έχει διατελέσει φορολογικός σύμβουλος μεγάλων εταιρειών, ιδιωτικών αλλά και δημόσιων, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Αττική. Έχει διατελέσει εργαστηριακός αλλά και επιστημονικός συνεργάτης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας από το 2004 έως το 2014. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • Kalantzopoulos, N. et al. (2008) “Modelling Uncertainty and risk in investment appraisal decisions: A Monte Carlo Simulation Approach” Journal of Economics and Business Spoudai, Vol. 58, No 3-4, University of Piraeus pp. 167-183
  • Kalantzopoulos N. (2005) “Behavioural Finance in London Stock Exchange”, Proceedings of NHIBE, Corfu, Greece, pp 518-527
  • Kalantzopoulos, N. et al. (2006) “Managing Decisions for investment appraisal by constructing a Monte Carlo simulation of a potential investment” Proceedings of 1ST Scientific Conference of Management Thought & Practice, Athens, Greece.
  • Kalantzopoulos, N. et al. (2007) “Construction of a Spreadsheet Model Using Monte Carlo Simulation for the Appraisal of a Potential Investment” Proceedings of 6th Annual Meeting of the EEFS International Conference, Sofia, Bulgaria.
  • Kalantzopoulos, N. et al. (2010) “A Decision Support System for Flexible Budgeting” 3rd International Conference on Accounting and Finance. Skiathos.
  • Kalantzopoulos, N. et al. (2010) “Investigating the Overreaction Hypothesis of Behavioural Finance: Evidence from the Athens Stock Exchange” Proceedings of 9th Annual Meeting of the EEFS International Conference 2010, Athens, Greece, p.636

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ελευθερία Παναγιωτίδου

Η Δρ. Ελευθερία Παναγιωτίδου είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Έχει στην κατοχή της Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Neapolis University Pafos και Μεταπτυχιακό στην Λογιστική, Εκλεκτική και Διεθνείς συναλλαγές και Προπτυχιακό στα Οικονομικά. Παράλληλα εργάζεται ως μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος σε Λογιστική – Φοροτεχνική εταιρεία. Διδάσκει Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Προπτυχιακό επίπεδο.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
 • Panagiotidou, E. (2015). Development and implementation of IAS in small and medium sized enterprises. Case study for Kavala. Procedia Economics and Finance, 19, 193-207.
 • Hadjixenophontos A., Sklias P., Mandilas A., Panagiotidou E. (2018) IAS for SMEs Adoption: Evidence from the Regions of Kavala a nd Serres, Greece. In: Karasavvoglou A., Goić S., Polychronidou P., Delias P. (eds) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978 3 319 70377 0_ 30
 • Athanasios Mandilas, Dimitrios Kourtidis, Eleftheria Panagiotidou, Konstantina Tsoktouridou (2018). AN IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES. 10th International Conference EBEEC 2018 - “The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World”. Warsow. 2018. P.33-40.

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ιωάννα Μαλκογιάννη

Η Δρ. Ιωάννα Μαλκογιάννη είναι Πανεπιστημιακή Υπότροφος στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Καβάλα) και μέλος ΣΕΠ σε μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο του ιδίου τμήματος (ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική, Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική) όσο και σε μεταπτυχιακά άλλων τμημάτων (ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΔΙΠΑΕ). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στη Λογιστική Δημοσίου Τομέα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), λαμβάνοντας υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που άπτονται της λογιστικής δημοσίου τομέα και οι εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 • Cohen, S. and Malkogianni, I. (forthcoming) “Accrual accounting earnings around zero in Greek Municipalities: The relevance of political factors”, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation.[ABS 2]
 • Cohen, S. and Malkogianni, I. (2021) “Sustainability measures and earnings management: Evidence from Greek Municipalities”, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol. 33 No. 4, pp. 365-386. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2020-0171. [ABS 2]
 • Cohen, S., Bisogno, M. and Malkogianni, I. (2019) “Earnings management in local governments: The role of political factors”, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 20 No. 3, pp. 331-348, https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2018-0162. [ABS 2]
 •  

Δήλωση ενδιαφέροντος;

Επικοινωνήστε με την γραματεία του τμήματος.

Για εγγραφές, αλλαγές, δηλώσεις μαθημάτων ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την φοίητή σας στο τμήμα.

To The Journey Ahead

Gain Valuable Knowledge & Experience

University Life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Online Education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Campus Tours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

You Apply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus necullam corper mattis pulvinar.

We Connect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus necullam corper mattis pulvinar.